dvala, frankenstein

lite är det som att jag har sovit och börjar vaknajag, den jag varit, jag är splittrad förståsnågra skärvor överlevde mendvalade sedan, gjorde sig i dvalanågra kom aldrig tillbakanågra vill jag inte ha, tackmen också bara att jag glömt att jag är en fri människainstängd i mitt eget huvudså många år, fortfarande förlamad, ja fortfarandefrån…

Read more

gråstarr

vill skriva men har ett motstånd, som vanligtblir också avbruten på grund av att word autokorrigerade min inledande gemen till versalså jag fick ägna eoner för att leta uppvar man stänger av deteoner –*man kan stanna upp i sitt flöde för mindrejag ser grå spökmaskar när jag tittar på en vit skärmde ska jag lära…

Read more

ryggen knäcks, kärlet brister

kanske är du ingen främlingdet är jagsom främliggör digsom skjuter dig ifrån migmen du sägerdu säger att du behövde förskjutningennär jag inte längre –men jag vet inte om vi kan tala om subjekt härom agensingenting du eller jag – men även den meningenkänns som en lögnvad är det jag inte längre –vad är det du…

Read more

ett annat du en annan text nu

jag kan inte skriva till dig men jag vill skriva till någontill ett annat du, det ursprungliga duet, det icke föränderligachimären således, det ord jag letade förgäves igårmen jag vill också att chimären ska hållas av någons hand, en företrädare, en representantjag vet inte vem duet är lika lite som jag vet vem du ärvem…

Read more

i drömmen var du

i drömmen var du dumen också någon annannågon slags symbolen urbildvaknade i en dimmadimdrömkänslakanske en diffus känsla av skulddimljusmer så för barnetsom i drömmen varsom ett annat barnkanske mig självkanske handlar det inte alls om digoch har aldrig gjort detmen det kände varken du eller jag till hur ska man veta man bara fortsättertills man…

Read more

jag somnar i konstiga vinklarför att inte störa djuretdjurhjärtatmed sin tyngd och sin värmesom talar om att jag fortfarande finns

Read more

dagbokspoesi i blidnovember

Dimma och blött. Blidnovember. Det finns ingenting november kan göra för att jag ska – jag vet inte vad det är jag begär om det är ett begär tomrum, hålrum – alla ord som redan sagts jag läste ett brev och började skratta, det är förmätet, naturligtvis jag ser bara sorgen, fortfarande alla brev som…

Read more

unheard voices, nonlinear narration

i went out for a walk on a whim, and walked right in to poetry [picture from julio le parc / luminére. sound is my interpretation of nisrine boukhari / wanderism is a state of mind. both showing at bildmuseet, umeå] Gå nu till Bildmuseet och skapa era egna narrativ.

Read more

utan metaforer är jag ingenting

Jag tappar trådar men fångar dem igen, ska börja sy igen. Det där var en metafor, jag har inte tid att sy, men metaforiskt kan jag sy, sy mig samman. Tankar som väckts: att vila i mig själv, lyssna till mig själv. Att reducera bruset, våga vara. Våga vara utan att bli avbruten av sms,…

Read more