ryggen knäcks, kärlet brister

kanske är du ingen främlingdet är jagsom främliggör digsom skjuter dig ifrån migmen du sägerdu säger att du behövde förskjutningennär jag inte längre –men jag vet inte om vi kan tala om subjekt härom agensingenting du eller jag – men även den meningenkänns som en lögnvad är det jag inte längre –vad är det du…

Read more

ett annat du en annan text nu

jag kan inte skriva till dig men jag vill skriva till någontill ett annat du, det ursprungliga duet, det icke föränderligachimären således, det ord jag letade förgäves igårmen jag vill också att chimären ska hållas av någons hand, en företrädare, en representantjag vet inte vem duet är lika lite som jag vet vem du ärvem…

Read more

i drömmen var du

i drömmen var du dumen också någon annannågon slags symbolen urbildvaknade i en dimmadimdrömkänslakanske en diffus känsla av skulddimljusmer så för barnetsom i drömmen varsom ett annat barnkanske mig självkanske handlar det inte alls om digoch har aldrig gjort detmen det kände varken du eller jag till hur ska man veta man bara fortsättertills man…

Read more

Barnet av Olivia Bergdahl

En sonettkrans, vad innebär det? En av de mer komplicerade saker i poesin man kan ge sig på, nämligen att skapa en krans, en ring av 15 sonetter, där slutraden i varje sonett blir förstaraden i nästa, och dessutom bildar en ”mästarsonett” i slutet. En sonett har fem takter i varje rad, som bidrar till…

Read more

Låt oss förvandlas av Kristian Lundberg

Jag läser Lundbergs diktsamling som dikter om döden, hans (textjagets) föräldrars död. Den ena kanske som kanske just nyligen skett, den andra äldre, av äldre datum, en kropp i ett träd. De döda. Det finns en rörelse i dikten: låt det ske. Du har redan lämnat oss, förvandlas till lämna mig inte nu, som också…

Read more

Ædnan av Linnea Axelsson

Berättande dikter, epos. Den har fått kallas det, och ja, det är ju ett mellanting. Inte bara poesi och liksom inte så ”mångtydig” som enskild lyrik kan vara, utan berättande, narrativ dikt med karaktärer, historia, utveckling. Första delen består av ett historiskt parti, som berättar om en samisk familj som får två söner, den ena…

Read more

Märta Tikkanen – Århundradets kärlekssaga

Så här kan det se ut då jag skriver om poesi. Märta Tikkanens Århundradets kärlekssaga är så enkel, så rak. Och den går rakt in. Jag känner igen mig, i det skeva, i hur kärleken eller vad det nu är, drar och håller kvar, hur man anpassar sig. Inte för att jag levt med en…

Read more

unheard voices, nonlinear narration

i went out for a walk on a whim, and walked right in to poetry [picture from julio le parc / luminére. sound is my interpretation of nisrine boukhari / wanderism is a state of mind. both showing at bildmuseet, umeå] Gå nu till Bildmuseet och skapa era egna narrativ.

Read more