Under åren har jag föreläst och undervisat på många olika platser om olika ämnen inom skrivande och litteratur, och tar gärna uppdrag där jag kan dela med mig av min kunskap och erfarenhet.

Det kan vara workshops och/eller föredrag som fokuserar på:

  • Inspiration och komma igång att skriva
  • Fördjupande kring särskilda skrivelement, som gestaltning, karaktärsbyggande, bakland, struktur och dramaturgi osv.
  • Självbiografiskt eller biografiskt skrivande
  • Utifrån ett särskilt författarsskap eller en särskild bok
  • Om läsande i bred bemärkelse
  • Om egenutgivning
  • Boktips
  • Utifrån ett särskilt tema (arbetarlitteratur, poesi, en särskild plats osv)

Vad skiljer ett föredrag från en workshop? Endast föredrag innebär att jag undervisar om ämnet i fråga, medan i en workshop deltagarna själva får prova på genom skrivövningar och diskussioner. Hur upplägget görs beror lite på vilket forum, vilka deltagare som finns i publiken och den tid som finns att tillgå.

Kontakta mig på skriva@minawidding.com för mer information.