En lektörsläsning innebär att jag läser igenom ditt manus och ger respons på min läsning, lyfter fram styrkor och svagheter, ger förslag på utveckling. En lektörsläsning kan göras både på ett tidigt stadium, för att hitta riktning i sitt skrivprojekt, då man fastnat och inte vet hur man ska komma vidare, eller då man upplever sig vara färdig och vill finputsa innan man skickar in till förlag.

För närvarande har jag begränsade möjligheter att ta emot lektörsuppdrag. Kontakta mig för mer information på skriva@minawidding.com